Pilotproject: ECOZ®mobile

Plaats

Verschillende festivallocaties in Vlaanderen

Onderzoeksperiode

2017 – 2020

Doel

ECOZ®mobile is een mobiele afvalwaterzuiveringsunit met planten. De unit wordt ingezet op festivals en zuivert het afvalwater van de bezoekers. Afhankelijk van de locatie waar de container wordt opgesteld, wordt het gezuiverde afvalwater opnieuw lokaal ingezet. Hierdoor wordt kringloopsluiting gerealiseerd.

Deze evenementen produceren op één locatie gedurende een heel korte periode (meestal slechts enkele dagen) relatief veel afvalwater. Denk maar aan mobiele toiletten, afwaswater afkomstig van eettentjes, douches en dergelijke.

Het pilotproject wordt gerealiseerd met Europese steun vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland.

Resultaat

De mobiele zuiveringsinstallatie is in 2017 in bedrijf geweest op Festival Dranouter, Boomtown (Gentse Feesten) en Ieperfest.

Rapportage

Nog niet beschikbaar.