Pilotproject: Voetbalvereniging HVCH

Plaats

Heesch, Nederland

Onderzoeksperiode

2017 – 2020

Doel

De voetbalclub telt zo’n 1400 leden. Iedere week maken zij gebruik van de sanitaire voorzieningen op het complex. Afvalwater werd niet gescheiden door de gezamenlijke inzameling middels vacuümriolering. De renovatie van het gehele complex maakt het mogelijk om hier verandering in te brengen.

Het doel is om afvalwaterstromen (urine, fecaliën uit afvalwater, douche- en keukenwater en hemelwater) uit het nieuwe sportclubgebouw van HVCH volledig te scheiden. Hierdoor wordt het mogelijk om urine op te wekken tot meststof, energie terug te winnen uit het douchewater en hemelwater en het overige gezuiverde water te benutten voor verdrogingsbestrijding.

De gescheiden afvalwaterstromen zullen als volgt worden behandeld/gebufferd:

  • Urine uit de waterloze toiletten wordt opgeslagen in een buffertank en daarna in het kader van de pilot opgewerkt tot een nuttige meststof.
  • Fecaliën afvalwater uit het clubgebouw en van 5 nabij gelegen woningen wordt in een membraan bioreactor (mbr) intensief  behandeld  vervolgens afgevoerd naar een nabehandeling om te voldoen aan de lozingseisen van het waterschap Aa en Maas
  • Het douche- en keukenafvalwater wordt afgevoerd naar een ondergronds rietfilter vervolgens naar een nabehandeling om te voldoen aan de lozingseisen van het waterschap Aa en Maas

Hierdoor

  • wordt de bestaande overbelaste vacuümriolering ontlast.
  • wordt er energie bespaard omdat het afvalwater niet wordt getransporteerd naar de zuivering.
  • wordt het gezuiverde water lokaal ingezet ter bestrijding van de verdroging

Het pilotproject wordt gerealiseerd met Europese steun vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland.

Resultaat

Nog niet beschikbaar, de pilot is in voorbereiding.

Rapportage

Nog niet beschikbaar.