Partners en experts delen kennis tijdens eerste expertmeeting

Op 21 maart vond bij de Royal Yacht Club België (RYCB) in Antwerpen de I-QUA expertmeeting plaats. Een bijeenkomst waar I-QUA’s partners en experts op het gebied van afvalwater elkaar ontmoetten. Om met elkaar te netwerken, maar vooral om kennis uit te wisselen. Over innovatieve afvalwatervoorzieningen en de pilotprojecten die hiervoor worden opgezet. Om er lering uit te trekken om in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken. Met een dertigtal aanwezigen, inhoudelijke sessies en goede discussies kijken we terug op een geslaagd event.

Ontmoeten en netwerken

Zo rond het middaguur druppelden de deelnemers binnen. Partners in I-QUA en experts verzamelden in het restaurant van het RYCB clubhuis. Tijdens de gezamenlijke lunch was er ruimte elkaar beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen over nieuwe manieren voor afvalwatervoorzieningen. Aansluitend vond het officiële gedeelte plaats, afgetrapt door Harold Soffner, projectleider van I-QUA. In een korte presentatie nam hij de aanwezigen mee in het projectproces tot nu toe. Over waarom innovatieve afvalwatervoorzieningen in het buitengebied noodzakelijk zijn en de diverse pilots om deze nieuwe voorzieningen te testen. Een aanstekelijk verhaal dat duidelijk maakt waarom I-QUA meer dan broodnodig is. Want ons water raakt op en de bodem uitgeput. Werk aan de winkel dus!

 

“Er ontstonden goede, inhoudelijke discussies. We hebben genoeg huiswerk meegekregen voor de doorontwikkeling van de testcases.”

Harold Soffner

 

Interessante rondetafelgesprekken

Na dit eerste plenaire gedeelte gingen de deelnemers in groepen uiteen voor een tussentijdse evaluatie over de diverse pilot cases. Namelijk een voetbalvereniging, carwash, geitenboerderij en een mobiele waterzuivering. Allen op locaties in het buitengebied van Nederland en Vlaanderen waar innovatieve afvalwatervoorzieningen worden getest.