Voor de pers

I-QUA

Logo + Themabeeld
Fotomateriaal
Persbericht Wat is I-QUA
Promopaper
Presentatie

Partners

Logo’s

I-QUA is gefinancierd binnen het Interreg programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Pilotprojecten

Project: Voetbalvereniging HVCH
Meer informatie via: I-QUA
Meer informatie via: Stowa
PDF
Gerelateerd nieuws:
Nieuwbouw van voetbalvereniging HVCH officieel geopend

Project: Ecoz® Mobile
Meer informatie via: I-QUA
Meer informatie via: Stowa
PDF
Gerelateerd nieuws:
Ecoz® Mobile op festival Paradise City

Project: Carwash Gilze
Meer informatie via: I-QUA
Meer informatie via: Stowa
PDF

Video

YouTube: I-QUA Innovatieplatform

Video’s:
Expertmeeting 21 maart 2018