Effectieve en innovatieve afvalwaterzuivering bij HVCH Heesch

Effectieve en innovatieve afvalwaterzuivering bij HVCH Heesch

pilot project
Bij voetbalclub HVCH in Heesch startte in 2018 het eerste Nederlandse pilotproject van I-QUA om afvalwater op een efficiënte manier lokaal te zuiveren. De installaties zijn in 2019 aangelegd en nu wordt gemonitord hoe de werking loopt. Dit artikel zoomt in op de Membraan Bio Reactor, Pythoparking en de urineopwerking met ozon en de planning rond de pilot. Het afvalwater van het clubhuis wordt in aparte stromen ingezameld en getransporteerd naar de riolering. Het gaat om afvalwater (faecaliën) van de toiletten (zwart water), waterloze urinoirs (geel water) en water afkomstig uit kantine en douches (grijs water). Deze deelstromen worden apart behandeld met innovatieve technologieën die niet eerder op deze schaal en in deze vorm zijn toegepast: een relatief kleine Membraan Bio Reactor(MBR) voor zwart water en het huishoudelijk afvalwater van…
Lees verder
Pilotproject: ECOZ®mobile

Pilotproject: ECOZ®mobile

pilot project
Plaats Verschillende festivallocaties in Vlaanderen Onderzoeksperiode 2017 - 2020 Doel ECOZ®mobile is een mobiele afvalwaterzuiveringsunit met planten. De unit wordt ingezet op festivals en zuivert het afvalwater van de bezoekers. Afhankelijk van de locatie waar de container wordt opgesteld, wordt het gezuiverde afvalwater opnieuw lokaal ingezet. Hierdoor wordt kringloopsluiting gerealiseerd. Deze evenementen produceren op één locatie gedurende een heel korte periode (meestal slechts enkele dagen) relatief veel afvalwater. Denk maar aan mobiele toiletten, afwaswater afkomstig van eettentjes, douches en dergelijke. Het pilotproject wordt gerealiseerd met Europese steun vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland. Resultaat De mobiele zuiveringsinstallatie is in 2017 in bedrijf geweest op Festival Dranouter, Boomtown (Gentse Feesten) en Ieperfest. Rapportage Nog niet beschikbaar.        
Lees verder
Pilotproject: Carwash Gilze

Pilotproject: Carwash Gilze

pilot project
Plaats Buurtschap Nerhoven, nabij Gilze, Nederland Onderzoeksperiode 2017 – 2020 Doel Een decentrale zuiveringsinstallatie bij een onbemande carwash vlakbij Gilze. Bedoeld om het afvalwater geschikt te maken voor ecologisch of bedrijfsmatig hergebruik. Hierdoor wordt een waterkwaliteit gerealiseerd die voldoet aan de lozingseisen van het Waterschap Brabantse Delta en/of de provincie en bijdraagt aan de verdrogingsbestrijding wordt bij hergebruik een waterkwaliteit gerealiseerd die nagenoeg vrij is van zout, legionella en verder hygiënisch is wordt het bestaande afvalwatersysteem (drukriolering) ontlast wordt energie bespaard omdat het afvalwater niet wordt afgevoerd naar de rioolstelsels en de zuiveringsinstallatie Rijen Het pilotproject wordt gerealiseerd met Europese steun vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland. Resultaat Nog niet beschikbaar. Pilot wordt momenteel voorbereid. Rapportage Nog niet beschikbaar.
Lees verder
Pilotproject: Voetbalvereniging HVCH

Pilotproject: Voetbalvereniging HVCH

pilot project
Plaats Heesch, Nederland Onderzoeksperiode 2017 - 2020 Doel De voetbalclub telt zo’n 1400 leden. Iedere week maken zij gebruik van de sanitaire voorzieningen op het complex. Afvalwater werd niet gescheiden door de gezamenlijke inzameling middels vacuümriolering. De renovatie van het gehele complex maakt het mogelijk om hier verandering in te brengen. Het doel is om afvalwaterstromen (urine, fecaliën uit afvalwater, douche- en keukenwater en hemelwater) uit het nieuwe sportclubgebouw van HVCH volledig te scheiden. Hierdoor wordt het mogelijk om urine op te wekken tot meststof, energie terug te winnen uit het douchewater en hemelwater en het overige gezuiverde water te benutten voor verdrogingsbestrijding. De gescheiden afvalwaterstromen zullen als volgt worden behandeld/gebufferd: Urine uit de waterloze toiletten wordt opgeslagen in een buffertank en daarna in het kader van de pilot opgewerkt…
Lees verder