Pukkemuk

Plaats:

Dongen

Onderzoeksperiode:

2021 tot heden

Toegepaste technieken:

  • Sceptictank
  • Wilgenfilter
  • Ozoninstallatie/nanofiltratie

Doelstelling:

Onderzoek doen naar het zuiveren van afvalwater van vakantiebungalows en dit water geschikt te maken voor toiletspoeling en infiltratie in ecologische verbindingszone.

Toelichting project:

Bij recreatiebedrijf Pukkemuk in Dongen (NL) is een duurzame afvalwaterzuivering op basis een wilgenfilter aangelegd inclusief na-zuivering voor een deel van de afvalwaterhoeveelheid. Dit deel zou bestaan uit een ozoninstallatie en/of een nanofiltratie gevolgd door actiekoolfiltratie en met als doel deze deelstroom geschikt te maken voor toiletspoeling. De rest van de afvalwaterstroom zou via een ecologische zone worden geloosd op het oppervlaktewater afvalwater te zuiveren voor hergebruik. De onderstaande afbeelding toont een schematische weergave van het systeem.

Conclusie:

Door corona is er vertraging is opgetreden bij de bouw van het vakantiepark. Hierdoor zijn de vakantiehuisjes nog niet gerealiseerd waardoor de waterzuivering nog niet volledig getest kan worden. Er zijn daarom nog geen monitoringsresultaten beschikbaar van deze pilot. Pukkemuk heeft plannen om met het waterschap Brabantse Delta de monitoring op te starten zodra de huisjes gebouwd zijn.