Over I-Qua

Bevolkingsgroei, toenemende welvaart en het veranderende klimaat leiden wereldwijd tot verdroging en uitputting van de bodem. Binnen I-Qua  hebben zes Vlaamse (Provincie West-Vlaanderen, VLAKWA/VITO, UGent, Aquafin,Tuincreatie Wouter Igodt en Ecobeton Water Technologies) en drie Nederlandse (gemeente Bernheze, gemeente Gilze-Rijen en Recreatiebedrijf Pukkemuk) partners naar regionale oplossingen gezocht voor dit wereldwijde probleem. ‘I-QUA’ tracht de hele keten van wateraanvoer, -afvoer en zuivering optimaal op elkaar af te stemmen tot een totaalconcept. Dankzij innovaties, intelligentie en interactie komen tot kwalitatieve oplossingen ten behoeve van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied.

Zowel in Nederland als in Vlaanderen ligt er voor de komende decennia een grote opgave ten aanzien van het vervangen en opnieuw aanleggen van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. Aan beide zijden van de grens wordt daarom gezocht naar innovatieve en duurzame toepassingen. Omdat commerciële oplossingen niet beschikbaar zijn, is experimenteel ontwikkelen, testen, monitoren en demonstreren van innovatieve afvalwatervoorzieningen op verschillende type locaties van belang.

De doelstelling van I-Qua is dan ook het experimenteel ontwikkelen, testen, monitoren en demonstreren van innovatieve afvalwatervoorzieningen op verschillende type locaties in het buitengebied. De oplossingen zijn gericht op het recupereren van water, het besparen of terugwinnen van grondstoffen (energie, water en/of nutriënten). Aandachtspunt hierbij is de industriële toepasbaarheid van de te ontwikkelen voorzieningen, zodat toekomstige grootschalige uitrol van de ontwikkelde toepassingen mogelijk is.

Deze doelstellingen zijn bereikt doordat in de afgelopen jaren verschillende pilots zijn opgericht .Gedurende vier jaar hebben Vlaamse en Nederlandse projectpartners gezamenlijk innovatieve oplossingen ontwikkeld en uitgetest op zes verschillende locaties.

De uitgebreide beschrijving van de van de verschillende pilotprojecten vindt u hier: