Gust’Eaux

Plaats

Kuurne (Vlaanderen)

Doelstelling:

Onderzoek naar de mogelijkheid van een lokaal gesloten waterkringloop, waarbij  gemengd huishoudelijk afvalwater via verschillende zuiveringsstappen wordt opgezuiverd tot hoogwaardig tafelwater bij een restaurant.

Onderzoeksperiode: eind 2017 – eind 2020

Toegepaste technieken:

  • septic tank + helofytenfilter
  • drinkwaterproductie via diverse stappen (microfiltratie, UF en RO, actieve kool filtratie
  • ontharder, gemengd bed IEX + remineralisatie, LED UV)

Beoogde resultaten:

Maatschappelijke bewustwording met betrekking tot de mogelijkheden van decentrale watervoorziening

Toelichting project:

Restaurant Gust’Eaux wil op zowel culinair als op milieuvlak de natuur als gids gebruiken. Een van de ideeën was om lokaal afvalwater op te werken tot tafelwater, dat door de restaurantbezoekers kon worden genoten. De bezoekers werden daarbij tegelijk geïnformeerd over het belang van lokaal water(her)gebruik, en geprikkeld om in gesprek te gaan over circulaire toepassingen van grondstoffen.

Het afvalwater van het restaurant wordt tot op vandaag door een helofytenfilter gezuiverd. Het effluent heeft een voldoende kwaliteit om te worden geloosd op nabijgelegen oppervlaktewater of te worden hergebruikt als toiletspoelwater. Tijdens het I-QUA project werd gedurende een 3-tal maanden een stap verder gegaan en werd tijdelijk een demonstratie opgezet met betrekking tot de vergaande opzuivering tot tafelwater (drinkwaterkwaliteit).

Hiervoor werd een modulair waterzuiveringssysteem ingezet, genaamd Solar AQ. Dit type zuiveringssysteem wordt aangedreven door zon, wind of waterkracht. Solar AQ is een membraangebaseerd systeem (zie figuur). Na deze zuiveringstrein voldoet het water aan de drinkwaternorm. Tijdelijk werd ook een biertje, genaamd ‘Labo’, gebrouwen met het lokaal geproduceerde drinkwater.

Deze pilot is wetenschappelijk gevolgd door de vakgroep Groene Chemie en Technologie van de Universiteit Gent.

Conclusies:

Via deze demo wordt aangetoond dat decentrale waterzuivering een voordeel kan bieden op meerdere vlakken. Door het restaurantafvalwater afkomstig van Gust’Eaux in Kuurne te behandelen met decentrale technologieën en tevens te focussen op hergebruik voor drinkwaterproductie, onderscheidt deze zaak zich op het vlak van duurzaamheid en vernieuwing. Het connecteren van deze locatie op het rioolnetwerk zou (ruw) geschat ook 3 tot 10 keer duurder kunnen zijn dan de decentrale oplossing. Ook uit de LCA blijkt dat de decentrale optie milieuvriendelijker is, want er werd aangetoond dat indien meer dan 75 m riolering moet aangelegd worden (Gust’Eaux ligt 300 m van het bestaande rioolnetwerk) de milieu-impact kleiner is bij lokale zuivering. De beredeneerde keuze voor zuivering op plantaardige wijze met een helofytenfilter werd gemaakt op basis van de afvalwaterkarakteristieken en -volume, alsook op het feit dat dit systeem niet voor klanten dient verborgen te worden (geen geurhinder, natuurlijk uitzicht, etc.).

De helofytenfilter blijkt uit de resultaten dan ook efficiënt te zijn om het restaurantafvalwater te zuiveren, waarbij alle effluentparameters onder de lozingslimieten liggen. De helofytenfilter is bediend met een hydraulische belading van 0,05 tot 0,08 m3.m-2.d-1 en behaalt een goede verwijdering voor CZV, BZV en ZS, van respectievelijk 84 %, 97 % en 92 %.

Waterhergebruik is in deze demonstratie ook een belangrijk aspect. Zoals hoger ook aangegeven werd gedurende een 3-tal maanden het effluent van de helofytenfilter verder gezuiverd met een op membranen gebaseerd systeem tot drinkwater. De drinkwaterinstallatie verminderde significant (organische) vervuilende stoffen en bacteriën, waardoor aan alle wettelijke normen voor drinkwater werd voldaan. Gust’Eaux heeft daarom dit drinkbaar water hergebruikt als tafelwater, water voor de koffiebereiding en ijsmachine in het restaurant.

Deze studie kan als succesvol worden beschouwd, aangezien het aantoont dat zwart en grijs water vergaand kunnen behandeld en hergebruikt worden. Namelijk 90 % van het afvalwater werd na behandeling met de helofytenfilter hergebruikt, dit als water voor toepassingen binnen het restaurant (toiletten spoelen, kuisen, etc.) en als drinkbaar water na verdere zuivering met een membraansysteem. Dit overtreft de verwachte 30 – 60 % waterhergebruik bij de start van dit project.

Bekijk hier de het uitgebreide artikel en reportage die VRT nieuws maakte over de innovatieve ontwikkelingen bij Gust’Eaux.