Informatie

Eindreportage

De resultaten van I-QUA zijn gebundeld in een eindrapportage.

Afwegingskader

Heeft u zelf een afvalwaterprobleem, of wilt u aan de slag wilt met een decentrale zuivering? We hebben een afwegingskader ontwikkeld waarin stap voor stap, van onderzoek tot oplevering het proces voor het oprichten van een innovatieve waterzuiveringsinstallatie is beschreven.

Online talkshow

In december 2021 hebben tijdens een online talkshow teruggekeken op I-QUA en een blik geworpen op de toekomst van (decentrale) afvalwaterzuivering in het buitengebied. Hierbij waren uiteraard de partners van I-QUA betrokken en andere inspirerende gasten zoals Jan Goossens (bestuurder Aquafin), Peter van Dijk (bestuurder Waterschap Aa en Maas) en Hugo Gastkemper (directeur stichting Rioned).