I-QUA in vakblad H2O

I-QUA in vakblad H2O

nieuws
H2O, het vakblad van Koninklijk Nederlands Waternetwerk heeft aandacht besteed aan I-QUA in een uitgebreid interview met initiatiefnemer Harold Soffner. “In ons vakgebied kiezen we nog te vaak voor conventionele oplossingen”, stelt Harold in het artikel dat verder ingaat op de manier waarop dit initiatief in een grensoverschrijdende samenwerking duurzame, circulaire toepassingen in afvalwatervoorziening toepast. Harold doet daarbij de oproep meer kennis te delen met elkaar. Lees het gehele artikel hierDownload
Lees verder
Geitenboerderij

Geitenboerderij

pilot project
Plaats: Oost-Vlaanderen, Lochristi (België) Doelstelling: Onderzoek naar een nutriëntenverwijderingsstap voor het effluent van een helofytenfilter op het melkspoelwater en huishoudelijk afvalwater (5 I.E.) bij een biologische geitenboerderij. De gekozen technologieën zijn een eendenkroosvijver en een ijzeroxide gecoate zand filter (IOCS). Beide methodes leveren bijkomende duurzame voordelen op, zo kan door het inzetten van eendenkroos de nutriëntenkringloop gesloten worden  door bijmenging als eiwit bij het diervoeder. IOCS-korrels zijn dan weer een restproduct bij de drinkwaterproductie uit grondwater (Pidpa). Onderzoeksperiode: eind 2017 – oktober 2021 Onderzochte technieken: EendenkroosvijverIron oxide coated sand (IOCS)- filter Beoogde resultaten: Komen tot een geschikte polishing stap (met focus op P verwijdering) bij een helofytenfilter, dit tot lozing of hergebruik mogelijk wordt, bij afvalwater met hoog nutriëntengehalte.Terugwinning en hergebruik van grondstoffen. Toelichting project: Landbouwbedrijven in Vlaanderen zijn vanwege hun ligging in…
Lees verder
Pukkemuk

Pukkemuk

pilot project
Plaats: Dongen Onderzoeksperiode: 2021 tot heden Toegepaste technieken: SceptictankWilgenfilterOzoninstallatie/nanofiltratie Doelstelling: Onderzoek doen naar het zuiveren van afvalwater van vakantiebungalows en dit water geschikt te maken voor toiletspoeling en infiltratie in ecologische verbindingszone. Toelichting project: Bij recreatiebedrijf Pukkemuk in Dongen (NL) is een duurzame afvalwaterzuivering op basis een wilgenfilter aangelegd inclusief na-zuivering voor een deel van de afvalwaterhoeveelheid. Dit deel zou bestaan uit een ozoninstallatie en/of een nanofiltratie gevolgd door actiekoolfiltratie en met als doel deze deelstroom geschikt te maken voor toiletspoeling. De rest van de afvalwaterstroom zou via een ecologische zone worden geloosd op het oppervlaktewater afvalwater te zuiveren voor hergebruik. De onderstaande afbeelding toont een schematische weergave van het systeem. https://youtu.be/Qgs-Hn0tvrY Conclusie: Door corona is er vertraging is opgetreden bij de bouw van het vakantiepark. Hierdoor zijn de vakantiehuisjes…
Lees verder
Gust’Eaux

Gust’Eaux

pilot project
Plaats:  Kuurne (Vlaanderen) Doelstelling: Onderzoek naar de mogelijkheid van een lokaal gesloten waterkringloop, waarbij  gemengd huishoudelijk afvalwater via verschillende zuiveringsstappen wordt opgezuiverd tot hoogwaardig tafelwater bij een restaurant. Onderzoeksperiode: eind 2017 – eind 2020 Toegepaste technieken: septic tank + helofytenfilterdrinkwaterproductie via diverse stappen (microfiltratie, UF en RO, actieve kool filtratieontharder, gemengd bed IEX + remineralisatie, LED UV) Beoogde resultaten: Maatschappelijke bewustwording met betrekking tot de mogelijkheden van decentrale watervoorziening Toelichting project: Restaurant Gust'Eaux wil op zowel culinair als op milieuvlak de natuur als gids gebruiken. Een van de ideeën was om lokaal afvalwater op te werken tot tafelwater, dat door de restaurantbezoekers kon worden genoten. De bezoekers werden daarbij tegelijk geïnformeerd over het belang van lokaal water(her)gebruik, en geprikkeld om in gesprek te gaan over circulaire toepassingen van grondstoffen. Het afvalwater van het…
Lees verder
Voetbalvereniging HVCH

Voetbalvereniging HVCH

pilot project
Plaats:  HeeschDoelstelling: Scheiden en zuiveren van de afvalwaterstromen van een voetbalvereniging en vier tegenover gelegen woningen om te komen tot lokale verwerking van het afvalwater en terugwinning van grondstoffen. Tijdens het project is onderzocht welke technieken die al op grote schaal worden toegepast het meest geschikt zijn voor toepassing op kleinere schaal. Onderzoeksperiode: 2017 - 2021 Onderzochte technieken: Ozon toegepast op urine (geel water) van watervrije urinoirs (opwerking tot meststof)Phytoparking toegepast op douchewater (grijs water) en vervolgens op zwart waterMBR met voorgeschakelde toegepast op zwart water afkomstig van de voetbalvereniging HVCH en vier tegenover gelegen woningen (zwart water en douche/keukenwater) Beoogde resultaten: Terugwinning en hergebruik van grondstoffen/circulariteitEnergiebesparing en -terugwinningTegengaan verdrogingOntlasting vacuümriolering Toelichting project: HVCH is een voetbalclub met zo’n 1.400 leden. Ieder weekend maken 70 teams gebruik van de douches en…
Lees verder
Mobiele waterzuivering (MCW)- ECOZ®

Mobiele waterzuivering (MCW)- ECOZ®

pilot project
Plaats: Verschillende locaties in Vlaanderen Doelstelling: Het ontwikkelen en onderzoeken van een mobiele zuiveringstechnologie, geschikt voor lokale behandeling van het afvalwater van evenementen en festivals (waar in een korte periode grote hoeveelheden afvalwater worden geproduceerd). Er zal getracht worden op zomerfestivals de hele keten van wateraanvoer, toiletten + douches en lokale zuivering optimaal op elkaar af te stemmen tot een totaalconcept en een waterhergebruik binnen een bereik van 50 - 75% te bekomen. Onderzoeksperiode: 2017 – 2019 Toegepaste technieken: Mobiel plantenzuiveringssysteem Drinkwaterproductie via diverse filtratiestappen (microfiltratie, ultrafiltratie, reverse-osmosis, actief koolfilter en LED-UV) Beoogde resultaten: Waterhergebruik (voor o.a. toiletten) Waterhergebruik door verdere zuivering tot drinkbaar water Energie-, water- en kostenbesparing Optimalisatie van de capaciteit van een waterzuivering op basis van planten Inpassing van een plantensysteem in een verplaatsbare unit Ontwikkeling van een optimale…
Lees verder
Carwash Gilze

Carwash Gilze

pilot project
Plaats Buurtschap Nerhoven, nabij Gilze, Nederland Onderzoeksperiode 2017 – 2020 Doel Een decentrale zuiveringsinstallatie bij een onbemande carwash vlakbij Gilze. Bedoeld om het afvalwater geschikt te maken voor ecologisch of bedrijfsmatig hergebruik. Hierdoor wordt een waterkwaliteit gerealiseerd die voldoet aan de lozingseisen van het Waterschap Brabantse Delta en/of de provincie en bijdraagt aan de verdrogingsbestrijding wordt bij hergebruik een waterkwaliteit gerealiseerd die nagenoeg vrij is van zout, legionella en verder hygiënisch is wordt het bestaande afvalwatersysteem (drukriolering) ontlast wordt energie bespaard omdat het afvalwater niet wordt afgevoerd naar de rioolstelsels en de zuiveringsinstallatie Rijen Het pilotproject wordt gerealiseerd met Europese steun vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland. Resultaat Nog niet beschikbaar. Pilot wordt momenteel voorbereid. Rapportage Nog niet beschikbaar. https://youtu.be/zf0IHhrswmY
Lees verder
Slotevent I-QUA terugkijken

Slotevent I-QUA terugkijken

nieuws
Uiteenlopende inspirerende gasten namen op 7 december deel aan de afsluitende talkshow van I-QUA. Hieronder is de talkshow in zijn geheel terug te zien. https://vimeo.com/652375071 Het programma van de online talkshow: Leven & Water Opening (online)eventWelkomstwoord Marieke Moorman, burgemeester BernhezeIntroductie Bram De Kort, directeur Interreg programma Vlaanderen – Nederland Werken & Water Projecten I-QUA uitgelichtAandacht voor de zes projecten uit Vlaanderen en Nederland waarbij met stakeholders kansen, uitdagingen en monitoring wordt besproken. Leren & Water Reactie op de projecten door onder andere Hugo Gastkemper (directeur stichting Rioned).Peter van Dijk (bestuurder Waterschap Aa en Maas) en Jan Goossens (CEO Aquafin) zetten de bevindingen van I-QUA in een breder perspectief.Intermezzo door cabaretier Mark van de VeerdonkAfsluiting met slotconclusie en doorkijk naar de toekomst van I-QUA door Harold Soffner (gemeente Bernheze) en Veerle…
Lees verder
Kom naar ons online slotevent op 7 december!

Kom naar ons online slotevent op 7 december!

nieuws
Vanwege de coronamaatregelen hebben we er voor gekozen ons slotevent – Leven & Water online te laten plaatsvinden. In een dynamische talkshow kijken we terug- én vooruit naar de ontwikkelingen op het gebied van innovatieve afvalwaterzuivering in het algemeen en I-QUA in het bijzonder. Je volgt deze talkshow comfortabel via een live verbinding. Heb je vragen of opmerkingen tijdens de uitzending? Die kun je kwijt via een speciaal WhatsApp-nummer!  De afgelopen 4 jaar hebben we binnen het I-QUA project onderzoek gedaan naar de toepassing van decentrale/lokale afvalwaterzuiveringen in het buitengebied. Hoe draag je als innovatieplatform bij aan oplossingen voor een mondiaal probleem?  Op 7 december gaan we in op de projecten van I-QUA in Vlaanderen en Nederland. Om van elkaar te leren en nog belangrijker; om ambitie door te vertalen…
Lees verder