Carwash Gilze


Plaats

Buurtschap Nerhoven, nabij Gilze, Nederland

Onderzoeksperiode

2017 – 2020

Doel

Een decentrale zuiveringsinstallatie bij een onbemande carwash vlakbij Gilze. Bedoeld om het afvalwater geschikt te maken voor ecologisch of bedrijfsmatig hergebruik.

Hierdoor

  • wordt een waterkwaliteit gerealiseerd die voldoet aan de lozingseisen van het Waterschap Brabantse Delta en/of de provincie en bijdraagt aan de verdrogingsbestrijding
  • wordt bij hergebruik een waterkwaliteit gerealiseerd die nagenoeg vrij is van zout, legionella en verder hygiënisch is
  • wordt het bestaande afvalwatersysteem (drukriolering) ontlast
  • wordt energie bespaard omdat het afvalwater niet wordt afgevoerd naar de rioolstelsels en de zuiveringsinstallatie Rijen

Het pilotproject wordt gerealiseerd met Europese steun vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland.

Resultaat

Nog niet beschikbaar. Pilot wordt momenteel voorbereid.

Rapportage

Nog niet beschikbaar.