Twee voor twaalf

Het klimaat verandert en de aarde warmt op. Met alle gevolgen van dien. Voor mensen, voor dieren en voor het weer. En ze zijn nu al merkbaar, zegt het Wereld Natuur Fonds (WNF). Op sommige plekken in de wereld wordt het juist droger en op andere stopt het niet meer met regenen, zo lijkt het. We kijken niet meer op van hittegolven en overstromingen lijken bijna regel dan uitzondering. Prof. dr. Lucas Reijnders onderschrijft dit in een online artikel op NEMO Kennislink. De extreme wateroverlast in Nederland toeval of trend? Een trend, concludeert hij. “De toekomst is nat. En het is ook waarschijnlijk dat de kans op extreme regen verder toeneemt.” Twee voor twaalf, dus. Tijd voor actie.

I-QUA anticipeert
Naast het optreden van klimaatverandering, blijft de bevolking groeien en de welvaart toenemen. Deze ontwikkelingen leiden wereldwijd tot uitputting en uitdroging van de bodem. De kwaliteit van deze bodem neemt af en de beschikbaarheid van schoon (drink)water staat op het spel. De hoogste tijd om in te grijpen dus. Lokale acties in het buitengebied kunnen hieraan positief hun steentje toe bijdragen. I-QUA anticipeert hierop. Nederland en Vlaanderen werken samen in dit platform en ontwikkelen en testen gezamenlijk een aantal duurzame afvalwatervoorzieningen uit in het buitengebied. Toepassingen waarbij energie en grondstoffen uit afvalwater wordt gewonnen en gezuiverd water lokaal wordt hergebruikt of tegen verdroging wordt ingezet. De eerste pilotprojecten zijn alvast start gegaan. En met succes!

BRONNEN:
WNF,
NEMO Kennislink