Innovatieve waterzuivering bij Pukkemuk in Dongen

Recreatieboerderij Pukkemuk in Dongen heeft plannen voor een vakantiepark met zo’n 60 woningen. Hierbij is het de bedoeling dat het afvalwater wordt gezuiverd met een innovatief en natuurlijk filtersysteem. Daarvoor wordt een proef uitgevoerd met hergebruik van huishoudelijk afvalwater.

Het afvalwater van de 60 woningen wordt nadat het gezuiverd is gebruikt om bijvoorbeeld toiletten door te spoelen. Wat overblijft, kan terugvloeien naar bodem. Dankzij deze techniek is het niet nodig om pompen te plaatsen en riolering aan te leggen van het buitengebied naar de bebouwde kom. Het plan van Pukkemuk heeft een subsidie gekregen van Interreg in het kader van de Vlaams-Nederlandse samenwerking op het innovatieplatform I-QUA.

Grote opgaven
Eigenaar Huub van Leijsen: “Ik vind het belangrijk dat mensen bewuster omgaan met de omgeving waarin ze recreëren en dat ze beseffen dat ze invloed kunnen hebben op hun omgeving. Daarom is de zuiveringsinrichting gewoon zichtbaar op ons terrein.” Wethouder Eline van Boxtel van de gemeente Dongen vult aan: “We zien ons buitengebied veranderen van puur agrarisch naar meer nevenactiviteiten. Dit waterproject kan als voorbeeld dienen; er liggen immers grote opgaven voor het vervangen en opnieuw aanleggen van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied.”

Bezoek van vertegenwoordigers van de gemeente Dongen en Waterschap Brabantse Delta aan Pukkemuk. Foto Jan Stads/Pix4Profs

Uniek project
Waterschap Brabantse Delta ziet de proef als een kans om over een langere periode te meten wat de resultaten zijn van de toepassing van een natuurlijk filter. “Daarbij kijken we ook naar het effect op het water in de omgeving. Wij zijn blij dat dit unieke project in goede samenwerking tot stand is gekomen”, aldus Cécile Franssen, bestuurslid van Waterschap Brabantse Delta.