HVCH over I-QUA

Een van de projecten binnen I-QUA vormt de pilot met innovatieve afvalwaterzuivering bij voetbalclub HVCH in Heesch. Dit was in 2018 het eerste pilotproject. We hebben hier al regelmatig aandacht aan besteed. Als je nog niet bekend bent met de pilot dan kun je hier lezen wat deze inhoudt en welke technieken toegepast zijn.

HVCH heeft in haar eigen magazine ook aandacht besteed aan de pilot. Op pagina 25 kun je het artikel ‘Veel aandacht voor afvalwater HVCH’ vinden of bekijk het hieronder.