Update projecten I-QUA

De hele wereld was en is voor een deel nog steeds in de ban van het coronavirus. Voor I-QUA hield dat in dat verschillende pilots vertraging opliepen. Voetbalclub HVCH was bijvoorbeeld dicht, dus de installaties voor afvalwaterverwerking werden minder zwaar belast. De thema’s waar I-QUA op schakelt, zijn urgenter dan ooit en inmiddels draaien de meeste pilots weer op volle kracht! Een goed moment om met Tim Verhagen, projectleider van I-QUA en de deelnemende partners terug en vooruit te kijken.

HVCH

Bij voetbalclub HVCH in Heesch is in 2018 een pilotproject om afvalwater op een efficiënte manier lokaal te zuiveren gestart “We hebben weinig afvalwater, maar wel gewoon kunnen monitoren in coronatijd”, weet Tim. Het is daarom zeker niet zo dat de afgelopen periode niets heeft opgeleverd voor de pilot. “Doordat de hoeveelheden afvalwater sterk wisselden, konden we afvalwater bufferen ipv direct door het systeem sturen. Dat bleek gunstig met het oog op onderhoud: de filters bleven veel beter schoon door gelijkmatige doorvoer. We bufferen daarom nu ook bij zwaardere belasting.”

Verder loopt met het oog op de pilot nog onderzoek naar de mogelijkheden om urine in te zamelen en als meststof in te zetten. “De mogelijkheden om dit te doen zijn er, het gaat er meer om of dit wettelijk mogelijk is.” Als de pilot bij HVCH is afgerond kan de voetbalclub uit Heesch nog twee jaar gebruik maken van de afvalwaterinstallatie. Daarna kan de opstelling bij een ander project ingezet worden.

Meer informatie vind je hier

Carwash Gilze
De ambitie van Carwash Gilze was om het afvalwater dat bij het wassen gebruikt werd geschikt te maken voor hergebruik door de inzet van een hoogwaardige olie- en waterafscheiding. Het water kan daarna probleemloos de bodem in of hergebruikt worden. “Het systeem was klaar, maar de harde winter zorgde voor problemen met de installatie”, legt Gerard Vrolijk uit, projectleider van deze pilot. “Inmiddels werkt alles naar behoren en zullen we het project monitoren tot en met september.”

Meer weten? Klik hier

Pukkemuk
Bij Pukkemuk in Dongen wordt gebouwd aan een vakantiepark met zo’n 60 woningen. De huisjes worden aangesloten op een wilgenfilter dat het afvalwater zuivert. Bij dit systeem worden in plaats van rietplanten wilgen ingezet. Die verdampen veel water en nemen snel fosfaat en stikstof op. “Corona was hier ook een vertragende factor. Het systeem is gebouwd, maar nog niet alle huisjes zijn klaar”, zegt Huub van Leijsen, directeur bij recreatieboerderij Pukkemuk. “Ondertussen wordt het systeem getest met afvalwater afkomstig van andere plekken van het complex.”

Geitenboerdij
Kan lokaal gezuiverd melkspoelwater na zuivering ingezet worden voor andere doeleinden? Die vraag wordt met de pilot bij een biologische geitenboerderij in Oost-Vlaanderen beantwoord. “Op dit moment ligt het accent enerzijds op het verwijderen van nutriënten zoals fosfaten. Als die weg zijn kan er met het water vele richtingen uitgaan worden. Ook hier loopt de monitoring door tot september en zullen resultaten tijdens de slotconferentie gedeeld worden”, aldus Wouter Igodt, projectleider van deze pilot.

Mobiele zuivering
Van Paradise City naar Dranouter, Festival aan Zee of Ieperfest. De ECOZ Mobile was zomers lang een graag geziene gast op festivals om bij te dragen aan de zuivering van duizenden liters ‘grijs’ water. In de afgelopen anderhalf jaar waren er geen festivals, dus kon de ECOZ Mobile niet op pad. “Evenementen worden inmiddels weer opgestart, en de mobiele zuivering staat 14/15 augustus 2021 weer te draaien op het Paradise City festival in Perk”, weet projectleider Wouter Igodt.

Restaurant Gust’Eaux

Het Vlaamse restaurant zet de natuur centraal. Dat is te merken aan de gerechten en de bereiding ervan en aan de manier hoe ze met het milieu omgaat. Lokaal afvalwater wordt bewerkt met een helofytenfilter en kan als drinkwater worden gebruikt. Ook is er bier verkrijgbaar met gezuiverd water van het restaurant. Tim: “De pilot is afgerond en er wordt gekeken hoe kennis en ervaring verder kan worden ingezet.”

Terugkijken webinar HVCH Heesch

In het najaar van 2020 organiseerde het projectteam vanuit Bernheze een webinar over de eerste decentrale zuivering van de gemeente Bernheze. Heeft u deze gemist? Een mooie opwarmer voor de slotconferentie! Het webinar is hier terug te kijken.